Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   TECAFIL
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Suggeriments
TECAFIL. Generador de preus de la construcció. Espanya. CYPE Ingenieros, S.A.
El Generador de preus és el camí més directe per arribar al cost real del seu projecte, ja que permet l'obtenció de costos de construcció ajustats al mercat. A més, facilita l'elaboració d'una documentació de qualitat (completa, consistent i amb informació tècnica vinculada a cada unitat d'obra), útil per a les diferents fases del cicle de vida de l'edifici (estudis previs, avantprojecte, projecte bàsic i d'execució, adreça i execució de l'obra, ús i manteniment, deconstrucció i reciclatge final). Inclou productes de fabricants i productes genèrics.

A diferència d'altres bancs de preus, el generador de preus de la construcció de CYPE té en compte les característiques concretes de cada obra per generar preus específics per al projecte que s'està pressupostant.

-

 

Superfície total construïda : 2.200,00 m²

-

 

Superfície de la planta tipus : 500,00 m²

-

 

Nombre de plantes sobre rasant : 6

-

 

Número de plantes sota rasant : 1

-

 

Accessibilitat : Bona

-

 

Topografia : Amb desnivells mínims

-

 

Mercat : Creixement sostingut (normal)

-

 

Situació : Entre mitgeres

-

 

Tipus de projecte : Edifici plurifamiliar

-

 

Distància a abocador autoritzat : 50,00 km

-

 

Geometria de la planta :

- Localització de l'obra: Barcelona (Barcelona)

tecafil
Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali